ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΕΥΠΣ / ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ – ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ

Αναδρομική διεκδίκηση επιδομάτων Χριστουγέννων – Πάσχα και Αδείας. Αρ.Πρωτ. 229 Αθήνα, 13.11.2018   ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.   ΘΕΜΑ:

Read more

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ – ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ

Αναδρομική διεκδίκηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων-Πάσχα και αδείας. Αρ.Πρωτ. 210 Αθήνα, 15.10.2018 ΠΡΟΣ:    Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.       ΘΕΜΑ:

Read more