ΕΠΙΦΥΛΑΚΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣ ΕΥΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ******* Με το μέτρο των επιφυλακών επιχειρείται η κάλυψη των τεράστιων ελλείψεων σε προσωπικό του Π.Σ. και

Read more

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΑΧΙΜΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Σχετικά με το ερώτημα σας για το οικονομικά σκόπιμο  της εξαγοράς

Read more

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

      ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Μέλος της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ Εγκεκριμένη με την υπ΄αριθ. 206/99 Απόφαση Πρωτοδικείου Καλαμάτας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Read more

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΧΙΜΗΣ 5ΕΤΙΑΣ

Παραδείγματα Υπολογισμού με προσμέτρηση της Μάχιμης 5ετίας και  χωρίς την προσμέτρηση Αρ. Πρωτ:130                                                                                      Αθήνα, 12.06.2018                                                                                                                                                                                                                                            

Read more

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Απάντηση Α.Π.Σ. σε έγγραφό μας για έλεγχο στις  αναπνευστικές συσκευές. Αρ.Πρωτ.112 Αθήνα, 10.05.2018     ΠΡΟΣ:   Πρωτοβάθμιες Ενώσεις μέλη της ΠΟΕΥΠΣ

Read more

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Α.Π.Σ. ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Μέλος της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ Εγκεκριμένη με την υπ΄αριθ. 206/99 Απόφαση Πρωτοδικείου Καλαμάτας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ αρ.448/08

Read more

ΤΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Μέλος της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ Εγκεκριμένη με την υπ΄αριθ. 206/99 Απόφαση Πρωτοδικείου Καλαμάτας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ αρ.

Read more

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Μέλος της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ Εγκεκριμένη με την υπ΄αριθ. 206/99 Απόφαση Πρωτοδικείου Καλαμάτας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ αρ.448/08

Read more

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

        Αρ.Πρωτ.197                                                                             Αθήνα, 12/10/2016 ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. Για ενημέρωση των συναδέλφων   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Read more