ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Μέλος της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ

Εγκεκριμένη με την υπ΄αριθ. 206/99

Απόφαση Πρωτοδικείου Καλαμάτας

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ αρ.448/08 κ 101/2015

ΕΔΡΑ: Καλαμάτα Σόλωνος 7 Τ.Κ 24100

Τηλ & fax 2721093094

e-mail: eypsmessinias@gmail.com – www.eypsmessinias.gr

Τηλ: Προέδρου 6974313194

Τηλ: Γεν. Γραμματέα 6944200121

 

 

Αριθ. πρωτ. : 48                                                                                                                                         Καλαμάτα 13 – 06 – 2020

 

 

 

                                                                                                      ΠΡΟΣ : Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

                                                                                                                  Αντιστράτηγο κ. Στέφανο Κολοκούρη

 

                                                                                                   ΚΟΙΝ. : Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ

                                                                                : Μέλη μας.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 

Κύριε Αρχηγέ…

 

1.Μετά την κοινοποίηση των σχετικών Πινάκων Μεταθέσεων Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών έτους 2020, διαπιστώθηκαν τα κατωτέρω, τα οποία οφείλουμε να σας επισημαίνουμε επ΄ αγαθώ της εύρυθμης λειτουργίας του Σώματος και της Υπηρεσίας.

 

Συγκεκριμένα από τον Νομό μας μετατίθεται ένας αριθμός πυροσβεστικών υπαλλήλων, προκειμένου να επανδρώσουν διάφορες υπηρεσίες της νησιώτικης και ηπειρωτικής χώρας, στους οποίους, όπως αναφέρεται ρητά στον σχετικό πίνακα μεταθέσεων θα χορηγηθεί φύλλο πορείας την 15-6-2020, δηλαδή οι υπάλληλοι αυτοί θα αποχωρήσουν από τις υπηρεσίες του Νομού Μεσσηνίας εντός της αντιπυρικής περιόδου. Αντίθετα οι υπάλληλοι που μετατίθενται από άλλες υπηρεσίες της Ελλάδος προς το Νομό Μεσσηνίας, αφενός είναι λιγότεροι, αφετέρου από τον ίδιο Πίνακα προκύπτει ότι θα τους χορηγηθεί φύλλο πορείας μετά τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου.

Από την διαμορφωθείσα αυτή κατάσταση αφενός με την άμεση αποχώρηση μεγάλου αριθμού υπαλλήλων από το Νομό μας, αφετέρου από την μη αντικατάστασή τους ούτε αριθμητικά ούτε άμεσα χρονικά από τους μετατιθεμένους στον Νομό μας, τίθεται σε βάσιμο κίνδυνο κατάσταση πυρασφάλειας του Νομού και ανατρέπεται ο εγκεκριμένος επιχειρησιακός σχεδιασμός του Νομού μας, ο οποίος μέχρι σήμερα, λόγω του μεγάλου αριθμού συμβάντων στο Νομό, έχει επιφέρει ουσιαστικά επιχειρησιακά αποτελέσματα.

Ταυτόχρονα αριθμός πυροσβεστικών υπαλλήλων που μετατίθενται από το Νομό μας, διαθέτουν οικογένειες, των οποίων τα τέκνα φοιτούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η διάρκεια σπουδών των οποίων έχει παραταθεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Επομένως η άμεση μετάθεσή τους διαταράσσει την οικογενειακή γαλήνη των υπαλλήλων.

 

Πρόταση της Ένωσή μας είναι η άμεση ανάκληση του φύλλου πορείας των μετατιθέμενων από το Νομό μας υπαλλήλων και χορήγηση του με τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου, τόσον για την ομαλή ένταξη των υπαλλήλων αυτών στις νέες Υπηρεσίες και την προσαρμογή των οικογενειών τους στο νέο εργασιακό και εκπαιδευτικό περιβάλλον.

 

2. Με το υπ΄αριθμ. ΠΔ. 51/2020 με Θέμα «ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ» προβλέπεται η σύσταση τριών εποχικών κλιμακίων στο Νομό Μεσσηνίας. Επισημαίνουμε όμως ότι η κατανομή των εποχικών υπαλλήλων στο Νομό Μεσσηνίας ήταν δυσανάλογος σε σχέση με την κατανομή των εποχικών υπαλλήλων που συνέβη σε άλλους Νομούς ανά την επικράτεια.

 

 

 

 

                 Για το Δ.Σ.

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                          Ο ΓΕΝ.       ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

             ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                                                            ΔΗΜΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *