ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ- ΑΠΟΨΕΙΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

                                                                                                                                                                                                       ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Μέλος της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ

Εγκεκριμένη με την υπ΄αριθ. : 206/99

Απόφαση Πρωτοδικείου Καλαμάτας

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ αρ. : 448/08 κ 101/2015

ΕΔΡΑ: Καλαμάτα Σόλωνος 7 – Τ.Κ 24100

                                                         Τηλ & fax 2721093094

                     e-mail: eypsmessinias@gmail.com  – www.eypsmessinias.gr

Αριθ. πρωτ. : 3                                                    Καλαμάτα  7/1/2020

 

Προς: Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Κοιν: Μέλη μας

 

 ΘΕΜΑ:ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΑΠΟΨΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟ

 

Σας αποστέλλουμε  τις απόψεις, παρατηρήσεις και  προτάσεις  των μελών της Ε.Υ.Π.Σ. Ν. Μεσσηνίας και των μελών του Δ.Σ. για τις κάτωθι διατάξεις του υπό διαβούλευση σχεδίου «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις»:
Η Ένωσή μας δηλώνει την αντίθεση της με συγκεκριμένες προς ψήφιση διατάξεις του υπό διαβούλευση σχεδίου και συγκεκριμένα:
1.          Βαθμολόγιο. Σε κανένα ένστολο σώμα του Κράτους, δεν υφίσταται αυτή η αντιμετώπιση προς τα μεσαία και χαμηλόβαθμα στελέχη, τα οποία στην  περίπτωση του Π.Σ. δεν απολαμβάνουν βαθμολογικής-μισθολογικής εξέλιξης.
2.          Αναδρομικότητα μορίων. Να δοθεί με τη ψήφιση του Νόμου στους υπάλληλους αναδρομικά το σύνολο των μορίων που δικαιούνται και να μην εφαρμοστεί το άρθρο 164 παρ. 2.
3.           Έτη πραγματικής Υπηρεσίας και όριο ηλικίας. Να μεταρρυθμιστεί το άρθρο 162 παρ. 2, έτσι  ώστε να μην μετατίθενται, χωρίς αίτησή τους, από το νομό συμφερόντων τους οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι από το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω  που είτε  έχουν συμπληρώσει είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό Σώμα είτε έχουν συμπληρώσει την ηλικία των πενήντα (50) ετών.
4.          Αναβάθμιση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Αύξηση Οργανικών Θέσεων   Νομού Μεσσηνίας.
5.          Μη κατάληψη οργανικών θέσεων. Οι εξαιρούμενοι των μεταθέσεων και αποσπάσεων κατ’ άρθρο 162, να μην καταλαμβάνουν τις οργανικές θέσεις στο Νομό.
6.          Μετακινήσεις. Να πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις εντός Νομού λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνον τα λιγότερα μόρια του υπαλλήλου, αλλά επιπλέον και κοινωνικά κριτήρια, όπως οικογενειακή κατάσταση, τόπος διαμονής κ.λ.π. Επιπλέον η σχετική απόφαση περί μετακινήσεις να λαμβάνεται από αντίστοιχο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων και Αποσπάσεων.

ΕΠΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

 

-Εάν  μετά τη σχολή Αρχιπυροσβεστών και στα ΕΞΙ χρόνια στο βαθμό του Αρχιπυροσβέστη απονέμεται ο βαθμός του Πυρονόμου,  τότε αυτοί που παρέμειναν ΕΝΝΕΑ χρόνια στο βαθμό για να γίνουν Πυρονόμοι και δεν έχουν ακόμα συμπληρώσει την πενταετία που αναφέρει το άρθρο 39, θα πρέπει να τους δίνεται το δικαίωμα να πάνε στη σχολή για επιμόρφωση όπως αυτοί που συμπληρώνουν πενταετία στο βαθμό. Με το παραπάνω άρθρο δίνει το δικαίωμα στους Πυρονόμους με τρία χρόνια στο βαθμό να πάνε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα στη σχολή για να γίνουν Ανθυποπυραγοί. Πρέπει να γίνει μια αλλαγή για αυτούς που παρέμειναν 9 χρόνια στο βαθμό του Απστη και να τους δοθεί το δικαίωμα στα λιγότερα χρόνια παραμονής στο βαθμό του Πυρονόμου να μεταβούν μόνο για επιμόρφωση ώστε να τους απονεμηθεί ο βαθμός και όχι δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 

-Πρέπει να δοθεί ο βαθμός του Υπαρχιπυροαβέστη άμεσα με την εφαρμογή του συγκεκριμένου Νόμου και μάλιστα αναδρομικά για το λόγω του ότι, όπως  αναγνωρίζεται μισθολογικά η προϋπηρεσία ως Π.Π.Υ., πρέπει να αναγνωριστεί και βαθμολογικά, αφού ξεκάθαρα αναφέρεται στο Νόμο με τον οποίο έχουν προσληφθεί (νόμος 3938 άρθρο 15. Παράγραφος 8).

 

Για το Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                  ΔΗΜΑΚΗΣ   ΣΩΤΗΡΙΟΣ

6974313194                                                                                             6944200121

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *