ΣΥΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΕΥΠΣ. Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ Κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ 120 Π.Ε.Α.

ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Μέλος της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ Εγκεκριμένη με την υπ΄αριθ. 206/99 Απόφαση Πρωτοδικείου Καλαμάτας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ αρ.

Read more