ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ARAG

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Σας θέτουμε κάτωθι υπ’ όψιν την ανακοίνωση της ARAG που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα μας.

 

 

https://www.arag.gr/gr/templates/arag/PdfDocs/arag-perikopes.pdf

 

 

——————————————————————

Με εκτίμηση

Βασίλης Κ. Μπάλλας
Δικηγόρος Αθηνών

Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας
ARAG SE
Υποκατάστημα Ελλάδας
Φειδιππίδου 2, 11526 Αθήνα
Τηλ. +30 210-7490800, +30 210-7490910 Fax. +30 210-7710807

Email:vkballas@arag.gr
Web: www.ARAG.gr

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

(ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ)

 

Του …………………………………………………………………………………………………,  υπαλλήλου πυροσβεστικής, κατοίκου ………………………………………….. (οδός ……………………………………………………), υπηρετούντος ………………………… με υπηρεσιακό δελτίο ταυτότητας …………………  / Α.Φ.Μ. ………………….. / Δ.Ο.Υ. …………………………

 

ΠΡΟΣ

 

τη Διεύθυνση Μισθοδοσίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος

————————

 

Από την _______________ μέχρι και σήμερα υπηρετώ στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ως  υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώματος, αμοιβόμενος με τις διατάξεις του μισθολογίου των ενστόλων.

 

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1ου, Παρ. Γ, Υποπαρ. Γ.1 ν. 4093/2012 αποστερηθήκαμε τα επιδόματα εορτών και αδείας. Επειδή η ως άνω διάταξη έχει κριθεί παράνομη και αντισυνταγματική καθώς αντιβαίνει στις διατάξεις τόσο των άρθρων 2, 4 και 25 του Συντάγματος όσο και στου άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ (ΟλΣτΕ 2287/2015, 2288/2015, 2289/2015, 2290/2015). Ως εκ τούτου δικαιούμαι να λάβω τα επιδόματα εορτών και αδείας που αντιστοιχούν στα έτη 2016, 2017 και 2018.

 

Επειδή με την παρούσα σας δηλώνω και εγγράφως ότι υποχρεούστε να μου καταβάλετε τα επιδόματα εορτών και αδείας από την 01/01/2016 έως και σήμερα.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

και με τη ρητή επιφύλαξη για κάθε άλλο νόμιμο δικαίωμά μου

 

ΖΗΤΩ

 

Να μου καταβάλλετε τα επιδόματα εορτών και αδείας ετών 2016, 2017 και 2018.

Σας δηλώνω ρητά ότι η παρούσα επέχει και θέση αίτησης διακοπτικής της παραγραφής, κατ’ άρθρο  143 του Ν. 4270/2014.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *