ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΕΥΠΣ ΣΤΟ ΣτΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥ Π.Δ. 13/2017 ( ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ )

Αίτηση ακύρωσης της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στο ΣτΕ κατά του 13/2017 Π.Δ. Αρ. Πρωτ. 55                                                                             Αθήνα, 18.04.2019                                                                            ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες

Read more