ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ Κας ΝΤΟΥΜΠΑ ΜΕΣΩ ΠΟΕΥΠΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ

Αναδρομική διεκδίκηση επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας. Αρ. Πρωτ :12                                                                        Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2019                      ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ       ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΤΟΥΜΠΑ      ΧΕΥΔΕΝ

Read more