ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΥΠΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ

Ενημέρωση για την εξαίρεση από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης των αναδρομικών του άρθρου 10 του Ν.4575/2018 Αρ.Πρωτ.:65                                                                                     Αθήνα, 10.05.2019                                                                                  

Read more